AlarmTime: 2022-07-14 11:31:02.459
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 14 juli 2022