AlarmTime: 2022-07-18 16:17:44.622
EventText 1: Flyghändelse
EventText 2: Larm från allmänhet
Place: Siljan
Community: Mora
Senast uppdaterad: 18 juli 2022