AlarmTime: 2022-07-21 17:10:00.976
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2:
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 21 juli 2022