AlarmTime: 2022-07-28 22:16:15.013
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - gas
EventText 2: Ute
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 28 juli 2022