AlarmTime: 2022-06-22 16:43:42.905
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Övrigt
Place: Kryptjärn
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 22 juni 2022