AlarmTime: 2022-08-01 17:58:17.635
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Häradsbyggden
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022