AlarmTime: 2021-02-18 21:43:06.225
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Flerfamiljshus
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 18 februari 2021