AlarmTime: 2021-08-23 18:28:10.398
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Flerfamiljshus
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021