AlarmTime: 2020-10-15 20:01:23.156
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020