AlarmTime: 2020-10-08 11:42:15.991
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Lastbil
Place: Bunkris
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020