AlarmTime: 2021-11-09 13:23:40.682
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 9 november 2021