AlarmTime: 2021-11-06 18:44:40.502
EventText 1: Soteld
EventText 2:
Place: Väsa
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 6 november 2021