AlarmTime: 2024-05-14 21:38:40.562
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Övrigt
Place: Evertsberg/Tvåråberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 14 maj 2024