AlarmTime: 2021-09-08 15:10:17.422
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Skogsbrand
Place: Söder om Noppikoski
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 8 september 2021