AlarmTime: 2020-11-05 21:30:42.234
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - gas
EventText 2: Ute
Place:
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 5 november 2020