AlarmTime: 2020-11-15 18:06:41.634
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 15 november 2020