AlarmTime: 2020-11-16 22:54:52.693
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Industri
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 16 november 2020