AlarmTime: 2020-11-17 12:51:16.375
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: I byggnad
Place: Vansbro
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 17 november 2020