AlarmTime: 2020-11-09 15:14:27.972
EventText 1: Annat
EventText 2: Lyfthjälp
Place: Häradsbygdden
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 9 november 2020