AlarmTime: 2019-07-30 12:11:40.196
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Nusnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 30 juli 2019