AlarmTime: 2019-08-03 13:54:42.776
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Skogsbrand
Place: Söder om Idre
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 3 augusti 2019