AlarmTime: 2019-08-28 12:59:51.852
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - övrigt
EventText 2: Ute
Place: näset
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 28 augusti 2019