AlarmTime: 2019-08-28 19:05:55.273
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 28 augusti 2019