Lediga tomter och mark

Vi erbjuder byggklara tomter för villor, både i tätort och på andra attraktiva platser runt om i kommunen. För dig som är företagare finns även lediga industritomter om du vill utöka din befintliga verksamhet eller etablera en verksamhet i kommunen.

Kommunen har ingen tomtkö, utan kommunens tomter säljs efter hand när det finns en köpare.

När nya villatomter är till salu läggs de in här nedan (klicka på länken för områdeskartan).

När det gäller försäljning har kommunen en upphandlad mäklare som säljer kommunens lediga villatomter. Mäklaren kan också ge prisuppgifter
Här kommer du till mäklaren som har kommunens uppdrag att sälja tomter.

När du köper en kommunal tomt, så tillkommer alltid nybyggnadskarta, bygglovskostnad, VA- och elanslutningar.

Är du i tillfälligt behov av mark? Det finns kanske kommunal mark som du tillfälligt kan arrendera. Kontakta oss

Senast uppdaterad: 14 juni 2022