Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Avgifter och taxor vid byggåtgärder

Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?
Det beror på var, vad och hur stort du ska bygga.


Åtgärd

Avgift (cirka):

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area)


0-24 m² (BTA+OPA)

3 740 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

6 708 kr

50-129 m² (BTA+OPA)

9 945 kr

130-199 m² (BTA+OPA)

13 182 kr

200-299 m² (BTA+OPA)

16 420 krBygglov för skylt


1 950 kr för skylt ett, 500 kr för skylt två eller flera.


Förhandsbesked


4 883 kr per tomtplats som prövas. Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.


Strandskyddsdispens


2 325 kr per prövning


Installation av eldstad


1 883 kr per eldstad med rökkanal.


Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


2 400 kr per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)


Anmälan om Attefallskomplementbyggnad


2 400 kr.
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)


Anmälan om Attefallstillbyggnad


2 100 kr
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)


Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader
som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-2 st

465 kr

3-5 st

930 kr

6-9 st

1 395 kr

Mer än 10

2 790 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan kostar ca 22 500 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 4 december 2019