Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Avgifter och taxor vid byggåtgärder

Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?
Det beror på var, vad och hur stort du ska bygga.


Åtgärd

Avgift (cirka):

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area)


0-24 m² (BTA+OPA)

3 740 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

6 708 kr

50-129 m² (BTA+OPA)

9 945 kr

130-199 m² (BTA+OPA)

13 182 kr

200-299 m² (BTA+OPA)

16 420 krBygglov för skylt


1 950 kr för skylt ett, 500 kr för skylt två eller flera.


Förhandsbesked


4 883 kr per tomtplats som prövas. Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.


Strandskyddsdispens


2 325 kr per prövning


Installation av eldstad


1 883 kr per eldstad med rökkanal.


Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


2 400 kr per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)


Anmälan om Attefallskomplementbyggnad


2 400 kr.
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)


Anmälan om Attefallstillbyggnad


2 100 kr
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)


Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader
som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-2 st

465 kr

3-5 st

930 kr

6-9 st

1 395 kr

Mer än 10

2 790 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan kostar ca 22 500 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 4 december 2019