Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

När behövs inte en kontrollansvarig?

  • Vid installation av eldstad och rökkanal.
  • Vid installation av VA (vatten och avlopp).
  • Vid små ändringar av en- och tvåbostadshus. Till exempel mindre tillbyggnader i ett plan, burspråk, inglasat uterum, ej nya vatteninstallationer.
  • Vid nybyggnad av mindre komplementbyggnader. Till exempel garage, carport, förråd, gäststuga (som inte har vatten och avlopp).

Vem kan vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Var kan jag hitta en certifierad kontrollansvarig?

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka efter "certifierad kontrollansvarig”.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022