Eldstad och rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Fyll i blanketten anmälan om eldstad och rökkanal Öppnas i nytt fönster. och bifoga följande dokument:

Vad kostar det?
Läs mer om kostnader under Avgifter och taxor. 

Senast uppdaterad: 7 september 2020