Gräva eller borra, behövs tillstånd?

Om du ska gräva, borra i mark eller utföra arbete som kräver tillfällig avstängning av väg som ägs eller underhålls av Mora kommun behöver du ett tillstånd. Kommunen ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras.

Tänk på att:

  • Du måste ha ett tillstånd.
  • Du kan behöva tillstånd för markupplåtelse från polisen om du vill ställa upp exempelvis bodar, maskiner eller material på allmän mark.
  • Du kan behöva bygglov för att få sätta upp skyltar eller ljusanordningar.
  • Ta alltid reda på var andras kablar och ledningar går via Ledningskollen Länk till annan webbplats. innan du börjar gräva.

Läs mer om vad du bör tänka på i dokumentet Anvisningar för grävning i allmän mark , 748.3 kB.

  • Du måste skicka in din ansökan om tillstånd senast två veckor före planerat startdatum. Om du påbörjar arbetet innan dess kan du bli skyldig att betala en extra avgift.
  • Du gör din ansökan digitalt här: Ansök om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Vid akuta grävningar till exempel vattenläcka, ska du göra en anmälan istället för en ansökan. Detta ska göras senast första ordinarie arbetsdag.
  • Om arbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan, TA-plan. I TA-planen står bland annat hur trafiken ska ledas om, vilka vägmärken som ska användas och om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter på platsen. Det kan till exempel vara sänkt hastighet.
  • Du kan lämna in TA-planen tillsammans med din ansökan om grävtillstånd.
  • Mall för trafikanordningsplan , 9.2 MB.
När arbetet är färdigt ska du anmäla det till kommunen. Du gör din färdiganmälan digitalt. Logga in med uppgifterna du fick till din e-post när du ansökte om tillstånd.

Senast uppdaterad: 29 december 2021