Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Bygglovsenheten

Här kan du gå vidare till Bygglovsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter.

Senast uppdaterad: 22 november 2019