Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Bygglovsenheten

Här kan du gå vidare till Bygglovsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter.

Orsakontoret

Stadsbyggnadsförvaltningen vill bidra med att minska risken för smittspridning. Följande gäller enligt nedan:

  • Besökskontoret i Orsa kommer att hållas stängt tillsvidare.
  • Receptionen i Mora kommer att begränsad tillgänglighet. Endast ett besök i taget kommer att släppas in i receptionsslussen. Detta betyder att eventuell kö till receptionen kommer att förläggas utomhus.

Bygglovsenheten kan fortfarande nås via telefon och e-post.

Senast uppdaterad: 2 april 2020