Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Bygglovsenheten

Här kan du gå vidare till Bygglovsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter.

Fredagen den 13 november

Kommer Bygglovsenheten att hålla stängt för besök och telefoner. Detta på grund av verksamhetsplanering hela dagen.

Orsakontoret

Stadsbyggnadsförvaltningen vill bidra med att minska risken för smittspridning. Följande gäller enligt nedan:

  • Besökskontoret i Orsa kommer att hållas stängt tillsvidare.
  • Receptionen i Mora kommer att begränsad tillgänglighet. Endast ett besök i taget kommer att släppas in i receptionsslussen. Detta betyder att eventuell kö till receptionen kommer att förläggas utomhus.

Bygglovsenheten kan fortfarande nås via telefon och e-post.

Senast uppdaterad: 6 november 2020