Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Markföroreningar i Östnor och Öna

I Östnor och Öna genomförs just nu markundersökningar för att ta reda på omfattningen av eventuella metallföroreningar i marken. Här har vi samlat information, rapporter samt vanliga frågor och svar för dig som bor eller vill bygga i området.