Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Markföroreningar i Östnor

Mora kommun har genomfört markundersökningar i Östnor för att ta reda på omfattningen av metallföroreningar i marken. Här har vi samlat information, rapporter samt vanliga frågor och svar för dig som bor eller vill bygga i området.