Vad?

Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny förskola på Tuvan. Byggnationerna på Tuvan startade sommaren 2022. Tillfälliga modullokaler lyfts på plats intill tennisbanorna på Tuvan, där den nuvarande Tuvans förskola flyttar in under tiden som de nya lokalerna byggs. Förskolan kommer under byggtiden kunna använda delar av sin utemiljö.

Kostnaden för projektet beräknas hamna på totalt 63 miljoner kronor.

Varför?

Mora växer och allt fler barn väntas gå i förskola under de kommande åren. Med en ny förskola på Tuvan får Mora kommun en långsiktig och hållbar lösning på behovet av förskoleplatser. Dessutom skapas moderna lokaler för både förskolebarn och personal.

När?

Den nya förskolan planeras vara klar för inflyttning hösten 2023.

  • Augusti-september 2022: Tillfälliga modullokaler lyfts på plats och installeras.
  • September 2022: Nuvarande förskolan flyttar in i de tillfälliga modullokalerna.
  • September-oktober 2022: Rivning av nuvarande lokaler.
  • Oktober 2022: Byggstart för den nya förskolan.
  • Hösten 2023: Inflyttning i den nya förskolan.

Vad händer med de gamla modulerna?

Den tidigare modulbyggnaden som hyrdes in till Tuvans förskola flyttas under hösten 2022 från området. Den kommer i stället användas i andra områden av Teknik- och serviceförvaltningens verksamhet.

Vem kan jag prata med för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 25 april 2023