Mora växer logotyp
Österdalälven

Strandenområdet

Strandenområdet är ett område i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Mora kommun har under en längre tid jobbat med olika alternativ till vad området ska användas till och även om verksamheten ska driftas av kommunen eller en privat aktör.

I oktober 2020 tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om det huvudsakliga verksamhetsinnehållet på Strandenområdet. Den 21 juni beslutade kommunfullmäktige om ett nytt inriktningsbeslut för Strandenområdet.

Nytt inriktningsbeslut om Strandenområdet

I stora drag innebär det nya förslaget till inriktning:

  • En årskurs 7–9 skola för cirka 800 elever
  • En idrottshall med läktare och två planer, varav en på 20x40 meter och klassad för bollsport och som ska kunna användas till vissa evenemang
  • En blackbox i skolans lokaler som samnyttjas med kulturskolans verksamheter (en blackbox är ett scenrum för teater, ofta svartmålat utan möblemang för flexibel användning)
  • Rosa huset lämnas i huvudsak orörd till sitt yttre men anpassas efter verksamheternas behov till sitt inre
  • Kulturskolan och ungdomsgården blir kvar med verksamhet på Strandenområdet men kan få förändrade lokaler och placering på området.

Utöver satsningarna på själva Stranden, ska projektet även innehålla:

  • Noretskolan får anpassade lokaler för förskola
  • På platsen för Morkarlbyhöjdens 7-9-skola byggs bostäder
  • Minst 300 bostäder utöver bostäderna på Morkarlbyhöjden ska byggas inom tio år, varav hälften ska vara byggda under de första fem åren.
  • Kommunen ska ha rätt till att köpa fastigheterna på Strandenområdet till marknadspris efter 25 år.

Det nya inriktningsbeslutet innebär en utökat satsning på bostäder, vilket ska säkerställa att den privata aktören etableras långsiktigt i Mora. Detta genom att få bygga minst 300 lägenheter med blandad upplåtelseform inom en tioårsperiod, varav hälften ska byggas inom fem år. Dessa bostäder omfattas inte av förslaget om bostäder på Morkarlbyhöjden 7-9-skola.

I det nya inriktningsbeslutet ska Vasaloppets behov fortsatt beaktas.

Läs mer om Strandenområdet

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021