Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Organisationsskiss

På bilden nedan ser du hur Mora kommun är organiserad. Klicka på rutorna för att läsa mer!

Så här är Mora kommun uppbyggd

Organisationsskiss över Mora kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisorer Nämnder Nämnder Överförmyndare Nämnder Bolag Brandkåren Norra Dalarna Nämnden för kostsamverkan Hjälpmedelsnämnden Protokoll och kallelser språktolksnämnden
Senast uppdaterad: 14 maj 2020