Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Protokoll och kallelser byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har beslutat att inte längre publicera kallelser och sammanträdesprotokoll, eftersom dessa ofta innehåller personuppgifter som inte får publiceras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan ändå begära ut protokoll, som normalt är en allmän offentlig handling. Undantag är uppgift i protokoll som har sekretesskydd enligt lag.

Kontakta nämndsekreterare:
Sofia Ulriksen, 0250-262 17 eller sofia.juhlin-ulriksen@mora.se
för att ta del av byggnadsnämndens protokoll.

Beviljade förhandsbesked och bygglov kungörs även i Post- och Inrikes tidningar.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019