Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Du som är väljare är knuten till ett geografiskt område, ett valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr till vilket valdistrikt du tillhör. I varje valdistrikt finns en vallokal som är öppen på valdagen den 26 maj mellan 08.00 - 21.00. På ditt röstkort kan du se i vilken vallokal du kan rösta.