Om du behöver hjälp att rösta

Om du behöver hjälp med att rösta kan du i vissa fall få det i vallokalen eller i hemmet.

I vallokalen

En väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon av röstmottagarna i lokalen om hjälp. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Äldreboende eller särskilt boende

En väljare som på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte/anstalt eller vistas längs med en lantbrevbärarlinje kan rösta genom bud.

Budröstning sker genom att väljaren utser en person som transporterar väljarens röst till en vallokal. Budet ska vara make, maka eller sambo eller dess barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Budet kan även vara den som yrkesmässigt eller på annat sätt hjälper väljaren med personliga angelägenheter, lantbrevbärare, anställd vid häkte eller kriminalvårdsanstalt eller en ambulerande röstmottagare (särskilt förordnad av valnämnden). För att rösta med ett bud behövs ett budkit som finns hos kommunens äldre- och särskilda boenden samt i kommunhusets reception.

Ambulerande röstmottagning

En väljare som på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning och själv inte kan ta sig till en vallokal kan rösta genom ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer hem till väljaren och genomför valet.

Ambulerande röstmottagning är schemalagd till vardagar klockan 10.00-15.00 under tiden för förtidsröstningen, samt på valdagen klockan 10.00-15.00. För att rösta genom en ambulerande röstmottagare behöver du boka en tid. Bokning sker på telefon 0250-261 58.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2022