Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Digital screening läs och skrivutveckling hos elever

Syftet med projektet är att, med hjälp av ett digitalt screeningverktyg, effektivisera processen för screening av elevers läs- och skrivförmåga och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers inlärning i alla ämnen samt göra statistik mer tillgänglig för alla nivåer.

Foto på ett barn som använder screeningprogrammet Lexplore.
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
  • Projekttid: 2019-09-01—2021-12-31

Idag är arbetet med screening tidskrävande och görs manuellt av speciallärare och pedagoger. Målet är att tidigt påvisa behov av ledning och stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 5 mars 2021