Hemmasittarteam

Målet med projektet är att få barn med lång och oroande frånvaro tillbaka till skolan. En fungerande skolgång är en framgångsfaktor för psykisk hälsa samt för det fortsatta vuxenlivet med utbildning och yrkesliv.

En pojke och en lärare
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, socialförvaltningen
  • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektet ska förbättra åtgärdsarbetet vid frånvaro, förbättra samverkan, göra fördjupade uppföljningar och kvalitetssäkra arbetet.

Relaterade nyheter

Projektet på Instagram

Den 6-10 december 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se inläggen genom att klicka på bilderna.

Hemmasittarteamet ELOFs inlägg på Instagram ELOF 1 ELOF 2 ELOF 3 ELOF 4 ELOF 5

Projektet är avslutat

Utifrån att forskningen påvisar att unga i högstadiet med psykisk ohälsa tenderar att hamna i utanförskap som unga vuxna har ELOF projektet lagt grund för ett fortsatt arbete med målgruppen utifrån ett helhetsperspektiv med hälsan i fokus.

Lärande

Projektet har visat hur väven av faktorer kring orsakerna till skolfrånvaron är tät och multifaktoriell. Det har visat sig tydligt att det inte är en sak som ensam står för orsaken till frånvaron men att en orsak kan bidra till att skolfrånvaron blir ett faktum.

Framgångsfaktorer i projektet är när koordinator i ELOF närvaroteam samlat ”teamet” runt eleven till täta mötesformer för teamet med en tydlig kommunikation, sätter upp gemensamma mål och skapar en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna.

Vad händer efter projekttidens slut?

Elevhälsoenheten har rekryterat en koordinator i ELOF närvaroteam som fortsätter arbeta med elever som har fortsatt behov av insats efter projektets slut. Socialförvaltningen har rekryterat en samordnare/familjebehandlare som ska ha samverkansansvar kring ELOF elever.

Senast uppdaterad: 26 september 2022