Budget- och skuldrådgivning

Roll eller funktion
Telefon

0250-260 00 (kundtjänst)

Telefon 2
Telefon 3
E-post

bus@mora.se

Besöksadress

Prostgatan 7

Postadress
Övrigt

Besök bokas hos handläggarna via telefon, måndag - fredag kl 08-12, 13-16.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.