Familjerätten

Roll eller funktion

Norra Dalarnas myndighetsservice

Telefon

0250-260 00 (kundtjänst)

Telefon 2
Besöksadress

Prostgatan 7

Postadress

792 32 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.