KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Roll eller funktion

Arbete och Utvecklings verksamhet

E-post
Besöksadress

Engelbrekts väg 7, ingång T

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.