Kartenheten

Roll eller funktion
Telefon

0250-262 60

Telefon 2


Telefon 3


Besöksadress

Fredsgatan 12

Postadress


E-post

kartenheten@mora.se

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.