Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Mora stadsnät

Telefon
Besöksadress

Fredsgatan 16

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Telefontid mån-fred 08.00-09.00

Det är stort intresse för fiber i Mora kommun och vi får många frågor. För att vi ska kunna ta hand om alla frågor effektivt och ge snabba svar hänvisar vi i första hand till vår mejl. Vi har som ambition att svara senast dagen efter.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.