Mottagning, integration

Telefon

0250-260 00, kommunens växel

Besöksadress

Kyrkogatan 22

Postadress

792 33 Mora

Övrigt

 


Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.