Norra Dalarnas myndighetsservice LSS/socialpsykiatri

Roll eller funktion

Handläggare LSS/Socialpsykiatri

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Arbetar för kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen


Telefontider

månd-fred 13.00–14.30

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.