Planenheten

Roll eller funktion

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Planenheten

Besöksadress

Älvgatan 71

Fredsgatan 12, 792 80 Mora

Övrigt

Vi besvarar frågor som rör detaljplaner, pågående och gällande planer som kan öppnas i kommunkartan.

Våra telfontider är:

Måndag - Fredag kl. 08.00 - 16.30.

Behöver ni komma och titta på utställda detaljplan som är på samråd/granskning kontakta vår plankoordinator.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.