Regionens verksamheter

Telefon

0250-493760

Övrigt

Kontakt med regionens verksamheter (mödrahälsovård/barnmorskemottagning och barnhälsovård) för t ex tidsbokning, provtagning, råd m m.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.