Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Stadsbyggnadsförvaltningens Planenhet

Telefon

0250-262 73

E-post

plan.stadsbygg@mora.se

Fredsgatan 12

792 80 Mora

Övrigt

Frågor och ev. synpunkter på gällande och pågående planer skickas till vår e-postadress enl. ovan.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.