Andreas Häggström

Roll eller funktion

GIT-ingenjör,

 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250 262 19

E-post

andreas.haggstrom@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.